Sản phẩm chè vằng, cao chè vằng

Cao chè vằng

Sản phẩm của : THẢO DƯỢC THANH MAI

Thành phần: 100% từ lá và thân cây chè vằng sẻ
Hạn sử dụng: 24 tháng (in trên bao bì sản phẩm)

Chè vằng sấy khô

Sản phẩm của : THẢO DƯỢC THANH MAI

Thành phần: 100% từ lá và thân cây chè vằng sẻ
Hạn sử dụng: 24 tháng